Trừ lương người lao động đi muộn có vi phạm pháp luật không?

Người lao động đi làm muộn trong doanh nghiệp khá phổ biến nên doanh nghiệp phải tìm đủ mọi cách để nâng cao ý thức của người lao động trong đó có biện pháp trừ lương với những người đi muộn.

Trong các biện pháp xử lý kỷ luật lao động mà pháp luật quy định, không có trừ lương. Do đó, công ty của bạn trừ lương người lao động là đang làm trái với pháp luật.

Theo quy định tại Điều 84 Bộ Luật lao động, người vi phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức; Sa thải.

tru luong nguoi lao dong di lam muon

Dưới đây Kế Toán Hà Nội sẽ chia sẻ với các bạn những quy định về trừ lương người lao động do đi muộn.

I. CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

Theo điều 128 Luật lao động năm 2013 có quy định những hành vi doanh nghiệp bị cấm khi xử lý lao động như sau:

Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.
Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý, kỷ luật lao động.
Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp.
Như vậy, những doanh nghiệp áp dụng các biện pháp trừ lương để kỷ luật người lao động do người lao động vi phạm những nội quy, quy định của doanh nghiệp như vi phạm thời gian làm việc, vi phạm quy định về trang phục…là không đúng.

Doanh nghiệp trừ lương nhân viên do đi làm muộn là trái pháp luật

II. CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG VI PHẠM QUY CHẾ CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHẤP NHẬN

Các hình thức kỷ luât khi người lao động vi phạm quy chế của doanh nghiệp được Nhà nước chấp nhận bao gồm:

Theo điều 125 luật lao động, nếu người lao động vi phạm quy chế của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể có những hình thức kỷ luật sau:

– Khiển trách.

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

– Cách chức.

– Sa thải.

Doanh nghiệp muốn áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật hợp tình hợp lý và đảm bảo không vi phạm pháp luật thì nên xây dựng nội quy, quy chế lao động ghi rõ hình thức kỷ luật nếu người lao động vi phạm và đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

III. HÌNH THỨC XỬ PHẠT DOANH NGHIỆP VI PHẠM VIỆC KỶ LUẬT LAO ĐỘNG.

Quy định về mức phạt doanh nghiệp vi phạm quy định liên quan đến xử lý, kỷ luật lao động được quy định tại điều 15 nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 1: Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đồng đến 1.000.000đồng nếu người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động tại những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 5.000.000đồng đến 10.000.000đồng nếu người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên,

b) Sử dụng nội quy lao động không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước,

c) Sử dụng nội quy lao động đã hết hiệu lực.

Phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 15.000.000đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong những hành vi sau đây:

a) Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động,

b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động,

c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không quy định trong nội quy lao động.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này;

b) Buộc nhận người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động trong những ngày đã sa thải trong trường hợp xử lý kỷ luật lao động sa thải người lao động đối với hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 3 Điều này.”

=> Như vậy, nếu doanh nghiệp dùng hình thức phạt tiền, trừ lương người lao động do người lao động vi phạm nội quy lao động thì doanh nghiệp bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

dạy kế toán thực tế

Bình luận

học kế toán ở đâu | don hang di nhat | xuất khẩu lao động nhật bản / hỏi đáp xkld
Tắt [X]